Organization
Framework & Duties
PSROC Framework
Council, departments, and committees of 2016

  Council, Departments, and Committees
Board of Directors

Directors: Chih-Ta Chia (President), Meng-Fan Luo (Vice President),Chung-Lin Wu, Chau-Hwang Lee, Chao-Hung Du, Wen-Chin Lin, Jiunn-Yuan Lin, Yi-Chia Chou, Lance Horng, Wei-Ching Hung, Chia-Hung Hsu, Ying-Jer Kao, Wen-Chen Chang, Shih-ying Hsu, Watson Kuo, Chin-Chun Tsai, Shih-Ping Lai, Wang-Chang Su

Supervisors: Yee Hsiung, Jenh-Yih Juang,  Jung-Chun Huang, Chia-Seng Chang, Shiow-Fon Tsay

Secretary-General: Fang-Yuh Lo

Directors of General Affairs Chih-Ta Chia, Meng-Fan Luo, Yuen-Wuu Suen, Yu-Ming Chang, Feng-Chuan Chuang
Supervisor of General Affairs Yee Hsiung
Division of Finance and Personnel Chih-Ta Chia (Director),  Fang-Yuh Lo (Vice Director)
Division of Academy Wen-Hao Chang (Director), Minn-Tsong Lin, Chih-Ta Chia, Chau-Hwang Lee, Deng-Sung Lin, Ya-Ping Chiu, Chia-Hung Hsu, Yu-Ming Chang, Chi-Te Liang, Feng-Chuan Chuang, Wei-Bin Su
Division of Publication Ya-Ping Chiu (Director), Wei-Bin Su (Vice Director), Shang-Fan Lee, Minn-Tsong Lin, Chih-Ta Chia, Wen-Chen Chang, Chin-Kun Hu, Cheng-Wei Chiang, Ite A. Yu, Wen Feng Hsieh, Yuan-Ron Ma, Hui-Yu Chen, Cen-Shawn Wu, Lance Horng
CJP Editorial Board Chin-Kun Hu (Editor-in-Chief), Cheng-Wei Chiang (Executive Editor), Wen Feng Hsieh (Executive Editor), Ite A. Yu (Executive Editor), Yuan-Ron Ma (Managing Editor), Roelof Bijker, Chia-Seng Chang, Wen-Hao Chang, Chiang-Mei Chen, Hsuan-Yi Chen, Yang-Fang Chen, Yeng-Long Chen, Ying-Cheng Chen, Chia‐Fu Chou, Bengt Eliasson, Hsi-Sheng Goan, Shih-Chuan Gou, Lin-Ni Hau, Michitoshi Hayashi, Xiao-Gang He, Tzay-Ming Hong, Chong Der Hu, Chao-Cheng Kaun, Che-Ming Ko, Sy-Sang Liaw, Jauyn Grace Lin, Cheng-Pang Liu, Ikai Lo, Kuang-Yao Lo, James M. Nester, Kin-Wang Ng, Yuko Okamoto, Elena Santopinto, Ming-Feng Shih, Igor Strakovosky, Shu-Jung Tang, Chin-Chun Tsai, Jyhpyng Wang, Wenxu Wang, Wen-Yu Wen, Ming-Chya Wu, Ten-Ming Wu, Kwei-Chou Yang
Physics Bimonthly Editorial Board Hui-Yu Chen (Editor-in-Chief), Cen-Shawn Wu (Vice Editor-in-Chief), Huei-Ying Ho (Executive Editor of General Affairs), Ya-Ping Chiu, Jiun-Huei Wu, Ming-Chuan Chang, Yao-Huan Tseng, Lin-Wen Chen, Ching-Chi Chu, Yun-Ju Chiu, Tsung-Wei Chen, Chung-I Chou, Ming-Huey Huang, Cheng-Wei Chiang, Hsin-Chang Chi, Yong-Fan Chen, Bin-Hong Yeh, Chuan-Tsung Chan, Chien-Jung Lo, Kuan-Wei Su, Guang-Yin Chen
Division of Development Minn-Tsong Lin (Director), Mon-Shu Ho (Vice Director), Chih-Ta Chia (Vice Director)
Public Affairs Committee Mon-Shu Ho (Convener), Minn-Tsong Lin, Chau-Hwang Lee, Juhn-Jong Lin, Yuen-Wuu Suen, Chia-Hung Hsu, Yu-Ming Chang, Shih-Ying Hsu, Watson Kuo, Yueh-Nan Chen
International Affairs Committee Yuan-Ron Ma (Convener), Minn-Tsong Lin, Deng-Sung Lin, Chi-Te Liang, Feng-Chuan Chuang, Yueh-Nan Chen
Physics Education Committee Kuang-Yao Lo (Convener), Minn-Tsong Lin, Juhn-Jong Lin, Lance Horng, Yuen-Wuu Suen, Yu-Ming Chang, Shih-Ying Hsu, Watson Kuo, Yueh-Nan Chen, Tsu-Yi Fu
Committee on Women in Physics Yi-Chun Chen (Convener), Ya-Ping Chiu, Shu-Fen Hu, Hsien-Chung Kao, Shih-Ping Lai, Wen-Hao Chang, Yung-Sung Chen, Yi-Chia Chou, Ting-Hua Lu